Preporuči Prijatelja

Zaradi 500RSD instant bonus od preporuke.

Za svakog prijatelja koji se pridruži Vectone Mobile, mi vas nagrađujemo sa besplatnim kreditom u vrednosti od 500RSD po preporuci.

PREPORUČI PRIJATELJA I ZARADI NAGRADE

Za svakog prijatelja kojem preporučite Vectone Mobile i on dopuni svoju novu Vectone SIM karticu sa 1000RSD ili više, vi ćete dobiti 500RSD bonusa preporuke. Što više ljudi preporučite više besplatnog kredita dobijate. Počnite da zarađujete svoj bonus od preporuke danas!

Dodatno, takođe ćete moći da međusobno ostvarite besplatne Vectone ka Vectone pozive.

POZOVITE PRIJATELJA DA SE PRIDRUŽI

Pošaljite imejl pozivnicu vašem prijatelju.

POŠALJITE BESPLATNE SIM KARTICE VAŠIM PRIJATELJIMA

Unesite adrese vaših prijatelja i pošaljite besplatne SIM kartice.

PORUČITE BESPLATNE SIM KARTICE ZA POKLON

Pošaljite besplatne SIM kartice vašim kontaktima.

Zaradite 500RSD bonus kredita

kada vaš prijatelj dopuni karticu sa 1000RSD ili više

Da iskoristite pogodnosti ove ponude morate da prihvatite Uslove i Pravila Ponude.